/

Forststyrelsen och Vattenfall till överenskommelse om Finlands första havsbaserade vindkraftspark på öppet hav

Forststyrelsen har undertecknat ett avtal med Vattenfall om utveckling och konstruktion av Finlands första vindkraftsprojekt på öppet hav. Vindkraftparken – med planerad kapacitet på 1,3 GW och årsproduktion på 5 TWh – kommer att placeras vid Korsnäs, på landets västkust. Havsbaserade vindkraftparken kommer att vara bruksklar under 2030-talet.

Finland har satt som mål att vara klimatneutralt 2035 och att uppvisa negativa koldioxidutsläpp kort därefter. Som förvaltare av statligt ägda mark- och vattenområden spelar Forststyrelsen en nyckelroll i att uppnå detta mål.

– Korsnäs offshoreprojekt är ett viktigt steg mot Finlands klimatmål och självförsörjning med energi. Vattenfall presenterar stark erfarenhet av storskalig havsvindkraft tillsammans med hållbar affärspraxis och konkurrenskraftiga kommersiella villkor. Vi är övertygade om att projektet kommer att gynna befolkningen i Korsnäs, den ekonomiska zonen runt Vasa samt staten Finland, säger Juha S. Niemelä, generaldirektör vid Forststyrelsen.

– Vattenfall är en av de ledande vindkraftsutvecklarna till havs i Europa. Vi är mycket hedrade över att Forststyrelsen har valt Vattenfall som partner för Finlands första storskaliga vindkraftspark till havs. Vattenfall är starkt engagerade i att ta in vår breda expertis till Korsnäs vindkraftspark, och stödja Finland på deras resa mot ett fossilfritt liv, fortsätter Helene Biström, chef för Business Area Wind på Vattenfall.

www.metsa.fi

Text: Forststyrelsen

Foto: Vattenfall