Fiskevårdsavgifterna uppgick till 9,3 miljoner euro

Foto: Aku Ahlholm

I år inlöstes 266 700 stycken fiskevårdsavgifter. Forststyrelsen bedömer att den lagstadgade avgiften förblir obetald av en stor del fiskare.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla fiskare i åldern 18-64 år som fiskar med annat än pilk, metspö eller strömmingshäckla. Av Naturresursinstitutets (Luke) utredning om fritidsfiske (luke.fi) kan man dra slutsatsen att det finns betydligt fler betalningsskyldiga än betalare.

Tyvärr verkar det som om upp till hälften av alla fiskare fortfarande låter bli att betala fiskevårdsavgiften, säger specialplanerare Jaakko Haapakoski vid Forststyrelsen.

I år uppgick fiskevårdsavgifterna till 9,3 miljoner euro. Den totala summan av årsavgifterna minskade med fem procent jämfört med året innan. Antalet vecko- och dygnstillstånd ökade däremot med tio procent.

Medlen används till förmån för fiskevattnen och fiske i enlighet med lagen om fiske. I fjol delades 32 procent av fiskevårdsavgifterna ut som ersättningar till ägare av fiskevatten, 21 procent till vård och övervakning av fiskevatten, 16 procent till rådgivning, 12 procent till fiskeområdenas verksamhet, nio procent till forskning och verkställande av lagen om fiske, sju procent till kostnader för insamling av avgifter och tre procent till övriga kostnader, såsom fiskerinäringens register.

Den obligatoriska fiskevårdsavgiften fungerar också som ett fisketillstånd: Efter att ha betalat avgiften kan fiskaren fiska med ett spö i en stor del av landet.

Fiskevårdsavgiften kan betalas via webbutiken Eräluvat (verkkokauppa.eraluvat.fi), applikationen Eräluvat, servicenumret 020 69 2424, Forststyrelsens naturum och R-kioskerna. Årsavgiften kostar 47 euro, veckoavgiften (7 dygn) 16 euro och dygnsavgiften 6 euro.

Läs mer

Eräluvat.fi, fiskevårdsavgift (eraluvat.fi)

Text: Forststyrelsen