Maritimcentret Vellamo presenterar: storsmugglare och spritskepp

Juha Ylimaunu, doktor i litteraturvetenskap, beskriver utifrån sin nya bok Pirtusota ja salakuljettajat de viktigaste händelserna i smugglingen, som pågick i Finland på 1920-talet. Presentationen innehåller en mängd visuellt material om ämnet. Arbetet och föreläsningen bygger på många års arbete, assisterat av

Italienare döms till böter för oljeutsläpp vid Utö

Helsingfors tingsrätt har dömt två italienska sjömän till böter för ett oljeutsläpp som inträffade i närheten av Utö 2019. Domstolen dömde kaptenen och maskinchefen på kryssningsfartyget Princess Anastasia till 100 dagsböter för grov miljöförstöring. Summan motsvarar 1200€. I ärendet har mellan 9

Wilenius varv som kämpar för sin överlevnad sänder ut nödsignaler

Det gångna året slutade på ett dystert sätt för traditionella Wilenius båtvarv när Borgå stadsutvecklingsnämnd vid sitt möte den 13 december beslutade att det gamla varvsområdet med dess skyddade byggnader kommer att ställas till förfogande för anbudsgivarna för Borgå småbåtshamnskomplex. Beslutet var

Fiskevårdsavgifterna uppgick till 9,3 miljoner euro

I år inlöstes 266 700 stycken fiskevårdsavgifter. Forststyrelsen bedömer att den lagstadgade avgiften förblir obetald av en stor del fiskare. Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla fiskare i åldern 18-64 år som fiskar med annat än pilk, metspö eller strömmingshäckla. Av Naturresursinstitutets (Luke) utredning

/

Buller kan orsaka stress och hörselskador hos marina djur – Åbo yrkeshögskola utreder undervattensbuller i Skärgårdshavet

Av människor orsakat undervattensbuller har visat sig vara skadligt för många marina organismer. Det finns dock alltför lite information om buller, särskilt i skärgårdsförhållanden. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Åbo yrkeshögskolor fem miljoner euro för forskning, utveckling och innovationsverksamhet. En av mottagarna

Nya tömningsstationer på Erstan

Åbo stad kommer att installera septiktanktömningsstationer på stadens friluftsöar Vepsä och Maisaari till våren 2023. Av stadens tre friluftsöar är det bara Pähkinäinen som hittills haft möjlighet till septiktömning. Den omkring tjugo år gamla flytande septikstationen framför Pähkinäinen förnyades senast i somras.