/

Brobyggare tar paus – skyddar skärgårdsfåglarnas häckningar

Foto: Jussi Laamanen

Byggandet av pylonen på Finlands längsta bro över Kronobergsfjärden i Helsingfors pausar. Uppehållet pågår till slutet av juni och kommer att säkerställa fred och ro för häckningen på fågelskären i närheten av pylonen.

Projektets effekter på fåglar kommer att övervakas genom fågelövervakning. Enligt förra sommarens fågelräkningar minskade brobygget inte antalet häckande skärgårdsfåglar under det första året av bygget: fåglar häckade som tidigare år på de fem fågelskär som undersöktes i det område som berördes av byggandet, och förekomsten av de vanligaste arterna förblev ungefär densamma eller ökade till och med något.

Tio arter

På skären häckade sammanlagt tio arter av skärgårdsfåglar. Det totala antalet par var 1262, varav de allra flesta var måsar. Fiskmåsen är en art som minskar i Finland och klassas därför som utrotningshotad.

En av de viktigaste populationerna av gråtrut i Helsingfors finns i det område som berörs av bygget. Under den första sommaren efter brobygget hade kolonin en ännu större reproduktion, totalt cirka 1000 ungar, än under somrarna före byggandet. Det är dock osannolikt att denna förändring har något samband med byggplatsen.

Andra arter som är vanliga på skären är fiskgjuse och vitkindad gås.

På byggplatsen kommer man att ta hänsyn till fåglarna så att man under häckningssäsongen (1 april-30 juni) inte kommer att utföra några arbeten inom 250 meter från Länsmannen och Länsmanskan, med undantag för arbeten inne i pylonkassun (fram till den 15 april) eller på och ovanför brodäcket.

Antalet par minskade på referensskären

Beräkningarna visade också att även om det totala antalet par av skärgårdsfåglar förblev stabilt i det område som påverkades av byggarbetsplatsen, minskade antalet par på de så kallade referensskären utanför det påverkade området kraftigt. Orsakerna är inte kända, men rovdjur kan ha spelat en roll.

Övervakningen av det häckande fågelbeståndet kommer att fortsätta under sommaren. Dessutom kommer räkningar att utföras när projektet är slutfört och spårvägen öppnad.

www.hel.fi