Brand ID från Björneborg ska producera syntetiska båtdäcksprodukter i USA

Foto: Brand ID

Finländska Brand ID kommer att öppna en produktionsanläggning i North Carolina, USA, i slutet av 2023. Fabriken kommer att tillverka Smartdeck-båtdäck av syntetiska råmaterial och frontpaneler för teknikföretag.

Brand ID, en tillverkare av marknadsföringsmaterial och industriell branding, har skapat en växande verksamhet inom området plastråvaruprodukter. Viktiga användningsområden är frontpaneler för olika tekniska apparater och syntetiska båtdäcksprodukter. Företaget har verksamhet i Björneborg, Helsingfors, Hyvinge, Jyväskylä och Pirkkala i Finland.

“Vi har tillverkat båtdäcksprodukter i cirka 20 år och under varumärket Smartdeck i fem år. Efterfrågan på dem ökar stadigt och vi har en stark marknadsposition i Europa. Våra exportmarknader är de stora europeiska båtbyggarländerna, såsom de Nordiska länderna, Polen och Tyskland. USA är världens största marknad för båtar, så en produktionsanläggning där är det logiska nästa steget för tillväxt. Finland är den näst största båttillverkaren i Europa, så vår expertis värdesätts över hela världen”, säger Juha Heljakka, VD och huvudägare i Brand ID.

Enligt Heljaka ersätter syntetiska Smartdeck teak och andra hotade tropiska träslag som däckmaterial för båtar.

“Materialet är hållbart, säkert att använda och återvinningsbart.”

Att få fotfäste på en ökänt svår marknad

Brand ID flyttar till USA för att betjäna sina stora industrikunder. Synergier finns också i det faktum att flera Brand ID-produkter kan tillverkas på samma produktionslinje.

”Vi kommer att använda samma produktionslinje för att tillverka industriella märkningsprodukter och frontpaneler till våra teknikkunder i USA, samt Smartdeck båtdäcksmaterial för marinindustrin”, säger Heljakka.

Synen på den amerikanska marknadens rigiditet har också helt förändrats.

“Vi fick hjälp och råd under uppstartsfasen av både Business Finlands New York-kontor och Economic Development Partnership in North Carolina. De är mycket kundfokuserade och genom dem har vi hittat bra samarbetspartners för alla våra behov, från juridiska frågor till fastighetsförmedling. Vi har alltid flera alternativ och väljer det som passar oss bäst”, säger Heljakka.

Finskt team startar produktionen och utbildar lokala arbetare

För produktionen grundades ett dotterbolag, Brand ID & Smartdeck USA Inc. Produktionen kommer inledningsvis att vara helt finsk, och ett erfaret team av Brand ID-arbetare kommer att flytta till North Carolina. Efter startfasen kommer företaget att rekrytera lokal arbetskraft, som kommer att introduceras och utbildas av finska anställda.

“Målet är att inom två år överföra hela anläggningen i lokala händer. Enligt den Kaizen-modell vi använder kommer vi sedan att kunna överlämna en organiserad produktion och verksamhet till lokalt rekryterad ledning och anställda”, säger Sini Nurmi, affärsenhetschef med ansvar för lanseringen av enheten i North Carolina.

Brand ID Group har en omsättning på cirka 30 miljoner euro och sysselsätter totalt 170 personer i Björneborg, Helsingfors, Hyvinge, Jyväskylä och Pirkkala.

Läs mer om BrandID här.