Bengtskär kopplades till elnätet med 20 kilometer lång kabel

Vid Bengtskärs fyr vinkade man hejdå till det decennier långa eldningsoljerallyt när ön kopplades till stamnätet. Att dra kabeln krävde speciell precision och skicklighet. Många saker måste tas i beaktande när man ansluter till elnätet: årstiden, vädret och hägrarna som häckar på ön.

På Bengtskär behövs el för både boende och basstationsunderhåll. Innan i år producerades öns el av oljedrivna generatorer.

– Att producera el med hjälp av generatorer har krävt enorma mängder bränsle och mycket underhållsarbete. Att ansluta fyren till det nationella elnätet har varit vår långsiktiga dröm, säger fyrägaren Per Wilson.

Många faser

Elektrifieringen av fyrön involverade många steg. Inför bygget kartlades alternativ för elkabelsträckningarna, anbud begärdes från entreprenörer och bygglov söktes hos regionförvaltningskontoret. Under planeringsfasen har markägare och stugbor från närliggande öar hörts.

Miljön måste också beaktas.

Solpaneler?

Nästa sommar fortsätter Bengtskär fyr med sina hotell- och turistaktiviteter. I framtiden kan vi till och med se solpaneler på ön.

– Med nätel är Bengtskärs framtid säkrare än tidigare. Vi kan nu ersätta oljepannorna med en bergvärmepump och ta ett betydande steg mot en fossilfri framtid, säger fyrvärdinnan Paula Wilson.

www.bengtskär.fi