Beneteau Group presenterade fina siffror

Den franska båttillverkaren Beneteau Group har rapporterat goda resultat för 2022, inklusive intäkter för fjärde kvartalet på 476 miljoner euro. Koncernen säger att dessa resultat kommer att bana väg för att 2023 års helårsresultat från verksamheten kommer att ”väsentligt överträffa” tidigare uppskattningar.

Totalt sett avslutade Beneteau Group räkenskapsåret 2022 med intäkter på 1 508 miljoner euro, en ökning med 22,9 procent baserat på rapporterade data (eller +19,4 procent vid konstanta växelkurser). Företaget säger att detta resultat tar hänsyn till en gynnsam baseffekt på cirka 50 miljoner euro som är kopplad till cyberattacken 2021, som orsakade stora störningar och avbröt viss produktion.

Koncernen säger att den operativa ledningen under det senaste kvartalet gjorde det möjligt att öka takten i leveranserna i slutet av året och uppnå en betydande omsättning på 476 miljoner euro under fjärde kvartalet. Denna siffra motsvarar en tillväxt på 56,6 procent jämfört med samma period 2021 – vilket i slutändan kompenserade för de förseningar med fakturering som orsakades av inköpssvårigheter som uppstod i början av året.

Företaget säger att denna starka faktureringsnivå under det fjärde kvartalet, i kombination med en effektiv hantering av inflationen och den gynnsamma effekten av växelkurserna under året, kommer att bana väg för att intäkterna från verksamheten för helåret ”avsevärt kommer att överstiga” den tidigare uppskattningen på 125 miljoner euro.

Båtdivisionen: rekordhög affärsverksamhet under fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet 2022 uppvisade båtdivisionen en tillväxt på 56,3 procent baserat på rapporterade data (+51 procent vid konstanta växelkurser), med intäkter på 408,5 miljoner euro. Förutom den fortsatta upphämtningen av faktureringen under första halvåret (cirka 80 miljoner euro) gynnades båtdivisionens tillväxt av de åtgärder som lanserades i början av 2022 för att öka produktionskapaciteten, särskilt för segmenten för flerskrovssegel- och dagsbåtar.

Helårsintäkterna för 2022 ökar därför med 19,7 procent baserat på rapporterade data (+15,6 procent i fasta växelkurser), med jämna resultat mellan de två seglings- och motorverksamheterna.

Motorbåtsverksamheten, som nu står för nästan 58 procent av båtdivisionens intäkter, drevs av den robusta utvecklingen av alla koncernens varumärken inom segmenten för dagsbåtar (motorbåtar upp till 40 fot).

Detta resultat återspeglar den fortsatta utvecklingen av distributionen i USA för varumärkena Beneteau och Jeanneau och tillväxten för de tre amerikanska varumärkena Wellcraft, Four Winns och Scarab (+26 procent vid konstanta växelkurser) samt den ”premiumisering” som uppnåtts inom premiumsegmenten, vilket illustreras av den framgångsrika lanseringen av modellerna Wellcraft Commuter 355 och Jeanneau DB43.

Inom segmentet fastigheter på vattnet bidrog den positiva responsen på M48, Prestige-märkets första motorkatamaran, till koncernens goda utveckling av orderstocken, medan varumärket Monte Carlo Yachts gradvis lägger ner sin verksamhet.

Affärsområdet ”segelbåtar” stöddes av den ökade försäljningen till charterföretag, med en tillväxt på 31,8 procent under året, samt av framgångarna för varumärket Excess, som nu ligger på femte plats på marknaden efter lanseringen av den nya Excess 14, och av de åtgärder som inleddes i början av året för att öka produktionskapaciteten i syfte att följa den dynamiska tillväxten för varumärket Lagoon.

Den nord- och centralamerikanska regionen, som drivs av försäljningen inom dagsbåtssegmenten, har en tillväxt på 27 procent vid oförändrade växelkurser och står nu för en tredjedel av båtdivisionens intäkter.

Försäljningen på den europeiska marknaden ökade med 9,5 procent under året, och den 31-procentiga tillväxten under andra halvåret gjorde det möjligt att kompensera för de förseningar i faktureringen som berodde på de störningar i leveranskedjan som inträffade under de första sex månaderna.

I januari utsåg Beneteau Group Yann Masselot till chef för varumärken och kommunikation för båtdivisionen och Jean-François Lair till chef för varumärket Beneteau. Omorganisationen är en del av omstruktureringen av varumärkena inom ramen för företagets plan ”Let’s go beyond”.

www.beneteau-group.com