Årets sjöräddare kommer från Brahestad – Räddade segelbåt med besättning från nästan säker förlisning

Foto: Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet har valt räddningsbåten Jyrys besättning till Årets sjöräddare. Besättningen på Jyry, som tillhör Brahestads sjöräddare, räddadei slutet av september två personer från en segelbåt, som hade gått på grund och var i fara att sjunka.

En träsegelbåt skulle flyttas från Karleby till Uleåborg av en tvåmannabesättning, men under färden började den läcka. En av besättningsmedlemmarna gick för att kontrollera länspumparnas funktion medan den andra stannade kvar för att styra båten. Den oerfarne seglaren förlorade dock kontrollen över båten i hårt väder och vågor, vilket ledde till att båten drev på grund och släpades över det.

Flera grundstötningar ökade läckaget och båten var i fara att sjunka. Dessutom bröts propellerns axeltapp av vid grundstötningen, vilket hindrade propellern från att rotera trots att växeln var kopplad.

Oklar position

Sjöräddningscentralen i Åbo skickade ett larm till Brahestads sjöräddares räddningsbåt Jyry för att utföra uppdraget. Trots att den exakta positionen för segelbåten var oklar på grund av ett elektriskt systemfel, hittade Jyrys besättning snabbt målet genom att söka längs farleden.

Båtens segel och rigg gjorde det svårt för räddningsbåten att närma sig, men besättningen på Jyry lyckades få segelbåten fäst vid räddningsbåtens sida och hålla den flytande. Segelbåten bogserades till Jyrys basplats med sido­bogsering, och under hela bogseringen övervakade Jyrys besättning situationen för att säkerställa att i händelse av att segelbåten riskerade att sjunka, skulle besättningen kunna överföras till räddningsbåten säkert.

I räddningsbåten Jyrys prisbelönta besättning ingår Tomi Niemi (chef), Marko Luimula, Antti Kolari och Sanna Vartiainen. Besättningen utför arbete utan ersättning, precis som alla andra medlemmar i de 58 lokala föreningarna som är verksamma inom Sjöräddningssällskapet.

meripelastus.fi