Kappseglingsstiftelse öppnade ansökningstid för bidrag

Foto: SBF

Bidrag från Stödstiftelsen för Kappsegling kan sökas ända till den 31.1.2023. Stiftelsen kommer att prioritera seglare som siktar på de inkommande olympiska spelen. Bidrag kan också beviljas för tränar- och utvecklingsprojekt som stöder olympisk segling.

Ansökan görs med detta formulär. Formuläret med bilagor ska skickas in senast den 31 januari. Stiftelsen strävar till att fatta beslut om bidrag i slutet av februari.

Detaljerade anvisningar finns på stiftelsens webbplats.

www.kilpapurjehduksentukisaatio.fi