Ändringar i Skärgårdshavets färjetrafik

Foto: NTM-centralen i Egentliga Finland

Bilfärjorna i Vartsala i Gustavs och Nagu-Korpo byter platser med varandra. Dessutom kommer färjan som övergår till Nagu-Korpo-rutten att genomgå en omfattande renovering under 2024, där den omvandlas till en batteridriven elfärja.

Enligt NTM-centralen i Egentliga Finland är rutten mellan Nagu och Korpo den näst livligaste färjerutten i vårt land. År 2023 transporterades totalt 238 000 fordon. Rutten har sedan början av 2023 trafikeras av den batteridrivna elfärjan L-317 och en del av säsongen en dieseldriven färja L-197 (tidigare Prostvik I). Elfärjan har en kapacitet på 200 t och 52 personbilar, medan den dieseldrivna färjan har en betydligt lägre kapacitet, 130 t och 30 personbilar.

För stor

Problemet med elfärjan har varit att den är för stor i förhållande till färjeledens längd, som är 792 m. Lastning och lossning av en stor färja tar mer tid än korsningen av färjeleden. Just nu bildar rutten en flaskhals i trafikeringen på Skärgårdsleden. Man har varit tvungen att minska tidtabellen för färjeläget och ur kundernas synvinkel har servicenivån försämrats mätt i antalet turer.

Vartsalas rutt är likaså en av landets livligaste rutter, med cirka 150 000 fordon årligen. Färjeledens längd är 952 m. På rutten trafikerar den dieseldrivna färjan L-198, vars kapacitet är 130 t och 36 personbilar. Färjan får en omfattande ombyggnad i början av 2024 och därigenom blir den batteridriven. Färjan L-198 är dock för liten för den ökade trafikmängden vid Vartsala färjeläge. Den större färja som Ålands landskapsregering anskaffat för trafik mellan Osnäs och Åva kommer att avsevärt öka trafiken och rusningsbildning vid Vartsala färjeläge, i synnerhet under säsongen då det finns ett klart behov av en större färja.

ely-keskus.fi