/

Alfons Håkans ny huvudpartner till traditionella Hangöregattan

Det specialiserade rederiet Alfons Håkans med verksamhet i Norra Östersjön med bland annat hamn-assistans, bogsering, isbrytning samt handelssjöfartens bärgningsassistans har slutit ett femårigt samarbetsavtal med Hangö Segelförening r.f.

Samarbetet omfattar namnpartnerskap för Hangö Regattan samt övriga kappseglingar och utvecklandet av segelsporten i Hangö.

Alfons Håkans har i snart åttio år verkat som ett familjeföretag som lever av sjöfart. Då även Hangö är en av baserna för bolaget vill rederiet närma sig fritidsbåtfolket och kappseglare genom det nya samarbetet.

Historien och traditionerna förenar

Genom familjen Håkans engagemang har fotbollsklubben FC Inter uppstått och på Åbo Båtvarfs (1889-1954) område i snabb takt Ruissalon Telakka, som parallellt med sina nya verksamhetsformer införskaffat till varvets bryggor en samling vid Åbo Båtvarf byggda klassiska segelyachter. Även varvsområdets byggnader, båtslipar och bryggor har bevarats i originalutförande eller restaurerats till originalskick.

Då båtbyggnationen startades i Runsala hade det i Hangö redan fötts en tradition med årliga kappseglingar mellan Helsingforsare (NJK) och Åbobor (ASS). Under somrarna 1871 & 1872 hade kappseglingarna arrangerats i Ekenäs i vattnen vid Alglo och Hästö Busö, men redan 1874 arrangerade NJK en regatta med 20 deltagare i Hangö. De två båtlagen från ASS upprätthöll Åbos heder mot de starka deltagarna fån Helsingfors genom att placera sig fjärde respektive sjätte i resultatet. Hangöborna erbjöd sig på C. Appelgrens initiativ att arrangera tävlingen i Hangö från och med 1879. Under det första året deltog 23 båtar i två klasser (allmoge och yachtklass)

Hangö Segelförening grundades ur en process som inleddes redan 1903 och slutfördes med godkännandet av klubbflaggan 1906. Den under namnet ”Samseglingen” förda årliga tävlingen mellan Helsingfors och Åbo arrangerades förta gången sommaren 1910 av HSF. Hangö regattan är således äldre än det självständiga Finland.

Säkerhet och kommunikation

Säkerheten är en av hörnstenarna i Alfons Håkans verksamhet, den är en absolut utgångspunkt för den löpande verksamheten. Å andra sidan är Alfons Håkans till den man vänder sig då Östersjöns handelsflotta hamnar i knipa. Att upprätthålla säkerheten kräver god och effektiv kommunikation till sjöss i alla förhållanden.

Tillsammans med arrangörerna av Hangöregattan vill Alfons Håkans poängtera vikten av en hög säkerhet samt god kommunikation även bland kappseglare. I Hangöregattan vill man föra samman yrkestrafik och tävlingsseglare runt samma bord för att öka förståelsen och kunskapen från väldigt olika perspektiv av användare av samma vattenområden. I samband med regattan hamnar man ofta ta hänsyn till yrkestrafiken som rör sig intill tävlingsbanorna och dess inverkan på tävlingarnas tidtabeller, arrangemang och säkerhet.

– Det är i alla parters intresse att hålla i minnet handelsfartygen och assisterande fartygs dimensioner samtmanöverbegränsningar i skärgårdens trånga farleder. En tävlingssituation ändrar inte på det faktum att man bör ge utrymme samt hålla ett tillräckligt avstånd för att undgå missuppfattningar och farosituationer, poängterar Alfons Håkans distriktschef i Hangö, sjökapten Olli Saarinen. Saarinen har verkat i Håkans tjänst i Hangö och Östersjöområdet på heltid i snart fyrtio år. Bogseringsverksamhet har upprätthållits i Hangö i femtio år.

I Finland ersatte mobiltelefonerna från och med 1990 talet VHF-telefonerna som var det vanligaste kommunikationsmedlet bland fritidsbåtar. Alfons Håkans och många segelföreningar som arrangerar kappseglingar har en stark gemensam åsikt om VHF-telefonens överlägsenhet för kommunikation till sjöss.

Då tiotals båtlag deltar i samma evenemang inom ett begränsat område på några nautiska mil är VHF telefonen i en särklass i avseende om tillförlitlighet samt kontaktbarhet. Detsamma gäller för akuta överraskande situationer till sjöss, där snabb kommunikation mellan båtarna i närheten kan rädda människoliv. Alfons Håkans och Hangö regattan kommer att för egen del ta ståndpunkt, föregå med exempel och uppmana alla deltagare att införskaffa VHF-certifikat och -apparatur. Detta är praxis i många andra länder, där deltagande i tävlingsseglingar inte ens är möjligt utan VHF telefon.

Fokus på segling

Hangöregattan går av stapeln mitt i den brådaste semestertiden och Hangö bjuder på de bästa attributen för att fira sommar. Detta medför även marginalföreteelser, som tidvis regerat medias fokusering och rubriksättning om evenemanget. Nu vill Alfons Håkans Hangöregattan lyfta fram seglingen och seglingsevenemangen i fokus för publik och media. Segling har varit över ett sekel en framgångsrik olympisk gren och inför Parisspelen 2024 även lyfts till nationell spetsidrottsgren. Samtidigt finns det ett behov av att få fram en ny generation av arrangörer som via evenemangen kan ta del av en fantastiskt fin och mångsidig tävlingsgren. Att själv börja segla som hobby är ej heller någonsin för sent. HSF arrangerar årligen flera olika kappseglingsevenemang, var deltagarnas ålder varierar från tidig skolålder till erfarna pensionärer som har seglingen som livsstil.

– Alfons Håkans bolagens satsning på Hangöregattan samt fokus på att höja sjösäkerheten är en naturlig följd av det samhällsansvar som familjeföretaget har stött via ungdomsfotbollen genom FC Inter i tre decennier, konstaterar företagets verkställande direktör Joakim Håkans.

Arrangemang inom grenen till heders

Hangöbornas aktivitet som kappseglingsarrangörer har fortsatt sedan 1879 och det nu inledda samarbetet mellan Alfons Håkans och HSF strävar till att sporra övriga föreningar och städer till att aktivera sig som tävlingsarrangörer. Inom den närmaste framtiden har som gemensamt mål förutom verksamheten i Hangö även inkluderats den årliga Airisto Classic Regattan i Åbo samt sommaren 2022 beviljade 8mR-klassens VM tävlingar 2025.

Tilläggsuppgifter ges av:

Eero Lehtinen Alfons Håkans/Ruissalon Telakka Tel: 040 168 2212

Mikael Lindqvist Kommodor, HSF Tel: 040 568 77 45

www.hsf.fi

Text och foto: HSF rf