Segling och skärgård


 


Över 100 år i Frisk Bris

Den finlandssvenska båttidskriften Frisk Bris har fyllt mera än 100 år. Tidskriftens första nummer utkom 1899 och därigenom är Frisk Bris Nordens äldsta fortfarande utkommande båttidning.

Frisk Bris första chefredaktör Axel Söderlund hade i några repriser gett ut provnummer av en finlandssvensk båttidskrift under olika namn – på grund av den ryska förtryckspolitiken var det svårt att få tillstånd att ge ut periodiska tidskrifter. Men efter flera ansatser blev det möjligt att starta Frisk Bris som genast kom att få en stark position i Svensk-Finland. Med åren har "Brisen" fått en hel del läsare också på finskt håll och i Sverige.

Frisk Bris omspänner innehållsmässigt ett brett spektrum. Redaktionen bevakar såväl långfärds- som kappsegling, skärgårdsmiljöer och –kultur, träbåtar, maritim historia och litteratur, motorbåtssport och aktualiteter vid det finlandssvenska kustbandet.

Tidskriften har under sina första hundra år en rad kännspaka gestalter som chefredaktörer och skribenter. Den namnstarkaste entusiasten var, vid sidan av Frisk Bris grundare Axel Söderlund, förmodligen den legendariske seglaren, skriftställaren, politikern och sjöfartmannen Henrik Ramsay. Redan på 30-talet invaldes den legendariska segelsportjournalisten Affe Alftan i "Brisens" redaktionskommitté, senare både till redaktionssekreterare och chefredaktör, och han blev till sin bortgång en trogen vän av Frisk Bris.

Tidskriften har en flitig skara medarbetare som gör skäl för "Brisens" ambition "att vara en tidning för båtfolket av båtfolket".

På Frisk Bris' kansli finns en komplett uppsättning inbunda årgångar av Frisk Bris. Där kan vem som helst bekanta sig med gamla nummer, som dock inte lånas ut. De drygt hundra årgångarna innehåller en imponerande mängd fakta, i själva verket större delen av kappseglingens och båtlivets historia i Finland.