KANSLIFUNKTIONER
ADRESS:

Frisk Bris
Rakentajantie 30
20780 St. Karins
Finland

PRENUMERATIONER:

E-post: prenumeration@friskbris.fi

PRENUMERATIONSPRIS:

Frisk Bris utkommer med 6 nummer per år.
Prenumerationspris/årgång 55 euro

ANNONSFÖRSÄLJNING:

Ky Lisbeth Lönnqvist Kb
Sandbackavägen 8 Db
02200 ESBO
09 803 9553
E-post: lisbeth.lonnqvist@kolumbus.fi

FÖRLÄGGARE:

Tuulimedia Oy

TRYCKERI:

Printon Printing House, Tallinn

REDAKTIONEN
CHEFREDAKTÖR

Ralf Sundberg
Mobiltel. 0500 648 949

KORRESPONDENTER

Astrid Olhagen
tel. 0457526 7040
e-post: aolhagen@hotmail.com (Åland)

Lars Haglund
Mobiltel. 0500-159 150
larshaglund@hotmail.com
(Österbotten)

OMBRYTNING:

Susanna Ylä-Pynnönen